VÍCESMYČKOVÉ PID REGULÁTORY A MĚŘIČE


obrazek produktu

Ht100 multikanálový měřič

× 10 galvanicky oddělených vstupů
× Termočlánkové vstupy
× Napěťové vstupy 0-5V, 1-5V, 0-10V
× Proudové vstupy 0-20mA, 4-20mA
× 2 digitální vstupy
× Komunikační linka RS232, EIA485
× 2 alarmové výstupy
× Datalogger
× Záruka 36 měsíců
× Rozměry: š x v x h = 96 x 96 x 121 mm
technické listy ke stažení: pdf
Pro vyhledání modelu přesně podle Vaší potřeby použijte konfigurátor přístrojů


obrazek produktu

MRS 04

× Čtyři procesní vstupy
× Dvojitý čtyřmístný displej LED
× Regulační výstupy reléové
× Přiřazení vstupu k regulačnímu okruhu
× Typ regulace: on/off, proporcionální, PID, PID třístavová
× Regulace na konstantní teplotu, regulace rampová,    regulace skoková (5 programů o 20 krocích), regulace    ekvitermní (obsahuje 5 bodů)
× Hodiny reálného času, start programu v čase a zálohování    průběhu procesu
× Automatické přednastavení konstant P, I, D pomocí    funkce TUNE
× Přístupové heslo
× Alarmové funkce
× Součástí dodávky je komunikační protokol a program pro    dálkové nastavení a archivaci dat
× Komunikační linka RS 232, RS 485
× Možnost doplnění analogového výstupu
× Rozměry : š x v x h = 96 x 48 x 119 mm
technické listy ke stažení: pdf
Pro vyhledání modelu přesně podle Vaší potřeby použijte konfigurátor přístrojů


obrazek produktu

ASCON Série X7

× Dvoupolohová, třípolohová PID regulace
× Tři digitální vstupy, potenciometrický vstup, adaptační    funkce ladění parametrů, paměťový čip, dálkové    nastavení, lineární vstup
× Dva nebo tři alarmy
× Zobrazení ve fyzikálních jednotkách (volba z 10 typů)
× Manuální i automatické nastavení konstant P, I, D
× Uzamčení klávesnice a výstupů
× Kaskádová regulace, dvousmyčková regulace
× Mimo standardních vstupů i diferenční a na zakázku    nelineární √
× Výstupy reléové nebo triakové, jeden výstup statický
× Možnost uložení tří žádaných hodnot do paměti
× Možnost doplnění analogového výstupu, frekvenčního    vstupu, komunikace RS 485 Modbus/Jbus+MASTER,    časovače, dálkového nastavení žádané hodnoty,    programátoru žádané hodnoty (až 50 programů max.300    segmentů)
× Rozměry : š x v x h = 48 x 96 x 150 mm
technické listy ke stažení: pdf
Pro vyhledání modelu přesně podle Vaší potřeby použijte konfigurátor přístrojů