JEDNOSMYČKOVÉ PROGRAMOVÉ PID REGULÁTORY


obrazek produktu

Ht INDUSTRY - S

× Programový regulátor, 30 programů po 15-ti krocích
× Teplotní / procesový vstup
× Dvě komunikační linky : RS 232 nebo EIA 485
× Dva digitální vstupy
× Dva regulační výstupy : topení, chlazení
× Alarmový výstup
× Čtyři pomocné výstupy
× Datalogger
× Záruka 36 měsíců
× Rozměry : š x v x h = 96 x 96 x 121 mm
technické listy ke stažení: pdf
Pro vyhledání modelu přesně podle Vaší potřeby použijte konfigurátor přístrojů


obrazek produktu

Ht CERAMIC

× Programový regulátor určený pro keramické pece
× 20 programů po 15-ti krocích
× Teplotní vstup
× Komunikační linka : RS 232 nebo EIA 485
× Regulační výstup : topení
× Pomocný výstup : chlazení, příznak, signalizace, pomocné    topení
× Alarmový výstup
× Datalogger
× Záruka 36 měsíců
× Rozměry : š x v x h = 96 x 96 x 121 mm
technické listy ke stažení: pdf
Pro vyhledání modelu přesně podle Vaší potřeby použijte konfigurátor přístrojů


obrazek produktu

ASCON Série M5

× Dvoupolohová, třípolohová PID regulace
× Dva digitální vstupy
× Zobrazení ve fyzikálních jednotkách (volba z 10 typů)
× Adaptační funkce ladění parametrů P, I, D
× Beznárazové přepínání RUČ.-AUT.
× Uzamčení klávesnice
× Mimo standardních vstupů i diferenční a na zakázku    nelineární √
× Možnost doplnění převodníkového výstupu
× Možnost doplnění analogového výstupu, snímače proudu    silového obvodu, komunikace RS 485, časovače,    programátoru žádané hodnoty, paměťového čipu pro    vložení konfigurace a dat (chráněno heslem)
× Rozměry : š x v x h = 48 x 48 x 150 mm
technické listy ke stažení: pdf
Pro vyhledání modelu přesně podle Vaší potřeby použijte konfigurátor přístrojů


obrazek produktu

ASCON Série X3

× Dvoupolohová, třípolohová PID regulace
× Tři digitální vstupy
× Dva nebo tři alarmy
× Zobrazení ve fyzikálních jednotkách (volba z 10 typů)
× Manuální i automatické nastavení konstant P, I, D
× Možnost doplnění převodníkového výstupu
× Možnost sériové komunikace RS 485
× Rozměry : š x v x h = 48 x 48 x 120 mm
technické listy ke stažení: pdf
Pro vyhledání modelu přesně podle Vaší potřeby použijte konfigurátor přístrojů


obrazek produktu

ASCON Série X5

× Dvoupolohová, třípolohová PID regulace
× Tři digitální vstupy, potenciometrický vstup, adaptační    funkce ladění parametrů, paměťový čip, dálkové    nastavení, lineární výstup
× Dva nebo tři alarmy
× Zobrazení ve fyzikálních jednotkách (volba z 10 typů)
× Manuální i automatické nastavení konstant P, I, D
× Uzamčení klávesnice a výstupu
× Mimo standardních vstupů i diferenční a na zakázku    nelineární √
× Výstupy reléové nebo triakové, jeden výstup statický
× Možnost uložení tří žádaných hodnot do paměti
× Možnost doplnění analogového výstupu, frekvenčního    vstupu, komunikace RS 485 Modbus/Jbus    SLAVE+MASTER, časovače, dálkové nastavení hodnoty,    programátoru žádané hodnoty (čtyři 16 segmentové    programy)
× Rozměry : š x v x h = 48 x 96 x 110 mm
technické listy ke stažení: pdf
Pro vyhledání modelu přesně podle Vaší potřeby použijte konfigurátor přístrojů


obrazek produktu

APOSYS 10 - 2

× Regulace na konstantní hodnotu, regulace rampová,    regulace skoková
× Deset programů o dvaceti krocích
× Dvojitý čtyřmístný displej LED
× Univerzální vstup s galvanickým oddělením
× Regulační výstupy reléové
× Typ regulace : on/off, proporcionální, PID, PID třístavová
× Automatické přednastavení konstant P, I, D pomocí    funkce TUNE
× Přístupové heslo
× Alarmové funkce
× Komunikační linka RS 232, RS 485
× Součástí dodávky je komunikační protokol a program pro    dálkové nastavení a archivaci dat. SW ke stažení
× Možnost doplnění analogového výstupu
× Rozměry : š x v x h = 48 x 96 x 119 mm
technické listy ke stažení: pdf
Pro vyhledání modelu přesně podle Vaší potřeby použijte konfigurátor přístrojů


obrazek produktu

APOSYS 10 - 3

× Regulace na konstantní hodnotu, regulace rampová,    regulace skoková
× Deset programů o dvaceti krocích
× Hodiny reálného času, start programu v čase a zálohování    průběhu procesu
× Dvojitý čtyřmístný displej LED
× Univerzální vstup s galvanickým oddělením
× Regulační výstupy reléové
× Typ regulace : on/off, proporcionální, PID, PID třístavová
× Automatické přednastavení konstant P, I, D pomocí    funkce TUNE
× Přístupové heslo
× Alarmové funkce
× Komunikační linka RS 232, RS 485
× Součástí dodávky je komunikační protokol a program pro    dálkové nastavení a archivaci dat. SW ke stažení
× Možnost doplnění analogového výstupu
× Rozměry : š x v x h = 48 x 96 x 119 mm
technické listy ke stažení: pdf
Pro vyhledání modelu přesně podle Vaší potřeby použijte konfigurátor přístrojů


obrazek produktu

MRS 01 - 2

× Regulace na konstantní hodnotu, regulace rampová,    regulace skoková
× Deset programů o dvaceti krocích
× Dvojitý čtyřmístný displej LED
× Univerzální vstup
× Regulační výstupy reléové
× Typ regulace : on/off, proporcionální, PID, PID třístavová
× Automatické přednastavení konstant P, I, D pomocí    funkce TUNE
× Přístupové heslo
× Alarmové funkce
Odrážka × Komunikační linka RS 232
× Součástí dodávky je komunikační protokol a program pro    dálkové nastavení a archivaci dat. SW ke stažení
× Možnost doplnění analogového výstupu
× Rozměry : š x v x h = 48 x 96 x 119 mm
technické listy ke stažení: pdf
Pro vyhledání modelu přesně podle Vaší potřeby použijte konfigurátor přístrojů


obrazek produktu

MRS 01 - 3

× Regulace na konstantní hodnotu, regulace rampová,    regulace skoková
× Deset programů o dvaceti krocích
× Hodiny reálného času, start programu v čase a zálohování    průběhu procesu
× Dvojitý čtyřmístný displej LED
× Univerzální vstup
× Regulační výstupy reléové
× Typ regulace : on/off, proporcionální, PID, PID třístavová
× Automatické přednastavení konstant P, I, D pomocí    funkce TUNE
× Přístupové heslo
× Alarmové funkce
× Komunikační linka RS 232
× Součástí dodávky je komunikační protokol a program pro    dálkové nastavení a archivaci dat. SW ke stažení
× Možnost doplnění analogového výstupu
× Rozměry : š x v x h = 48 x 96 x 119 mm
technické listy ke stažení: pdf
Pro vyhledání modelu přesně podle Vaší potřeby použijte konfigurátor přístrojů